Positive Thinking

“ชีวิตวัยเรียนและชีวิตจริงแตกต่างกันตรงที่ …ชีวิตวัยเรียน เราได้รับการสอนบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบ แต่ในชีวิตจริงนั้น... #เราจะได้ทำแบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้กับเรา”

เราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางหรือความแรงของลมได้ แต่เราสามารถบังคับเรือใบ และใช้แรงของลม เพื่อส่งให้เราไปสู่จุดหมายได้เสมอ

Powered by MakeWebEasy.com